Preskočiť na obsah

Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Zverejnené 20.9.2021.

Kategória

Vážení spoluobčania,Z dôvodu pripravovanej reformy zdravotníctva SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov Južného Zemplína, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“.Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú, znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení –neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské oddelenie a zároveň zabezpečuje LEN následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú a komplexnú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ako aj stacionárnu starostlivosť.Z uvedeného dôvodu sa zástupcovia samospráv dohodli na spoločnom kroku, ktorým je vyhlásenie petície za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Starostovia samozrejme uskutočnia i ďalšie kroky, ktoré v danej situácii môžu pomôcť.Každý občan našej obce môže túto petíciu podporiť a to spôsobom podpísania petičného hárku v papierovej forme alebo elektronicky.

https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-zachovanie-regionalnej-urovne-nemocnice-s-poliklinikou-v-trebisove/df4b5cef-98ce-4810-8b2c-4ef272374236

Fyzicky petičné hárky bude možné podpísať od pondelka 20.09.2021 na :OÚ v Kuzmiciach v čase úradných hodínPotraviny GVPPotraviny Fresh.Vážení spoluobčania,táto petícia je dostupná pre všetkých obyvateľov tohto regiónu, ktorým nie je ľahostajný osud zariadenia, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pre jednu z najväčších spádových oblastí v rámci Slovenska. Chceme podotknúť, že táto Trebišovská nemocnica s poliklinikou patrí medzi najväčších zamestnávateľov nášho regiónu a momentálne prechádza veľkou modernizáciou.Text petície :My, dolupodpísaní občania, svojím podpisom vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc, ktorá sa bytostne dotýka aj Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, zároveň vyjadrujeme svoj nesúhlas so zaradením nemocnice v Trebišove na úroveň komunálnej nemocnice a s rušením štandardnej akútnej a plánovanej starostlivosti, ktoré by spôsobilo výrazný pokles úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Trebišov a širokého okolia. Týmto žiadame o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice a úrovne kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti aspoň na doterajšej úrovni.

https://www.health.gov.sk/Clanok?reforma-zdravotnictva-predstavenie&fbclid=IwAR0E-cKiRQmI7jPQCEdCgdJRTLzLPAp1SwL8SATruqTpA-67mgVgfq9acPE