Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 29.9.2021 o 16.30 hod.

Kategória

Zverejnené 27. septembra 2021.
Bez úpravy .