Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov

Kategória

Zverejnené 5. apríla 2022.
Bez úpravy .