Preskočiť na obsah

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2022/2023

Zverejnené 20.6.2022.

Kategória

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov adresujte do 5. júla 2022 na adresu:          
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

elektronickým podaním – https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/ (druh podania: pripomienka k cestovnému poriadku)

na e-mailovú adresu miroslav.fazekas@vucke.sk

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke https://www.zssk.sk/

Cestovné poriadky vlakovej dopravy sú uverejnené aj na stránke Železníc Slovenskej republiky.

Písomne nebudeme odpovedať na pripomienky.