Preskočiť na obsah

Svetový deň vody 22.3.2024

Zverejnené 18.3.2024.

Kategória

Tak ako každý rok, aj tento si môžete dať zadarmo otestovať svoju vodu na orientačné množstvo dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z Vašich vodných zdrojov. V prípade, že máte záujem o toto poradenstvo je potrebné doniesť vzorku z Vašej studne 22.3.2024 do 11.00 hod. na obecný úrad Kuzmice. Tieto vzorky budú následne distribuované na RÚVZ Trebišov. Po výsledky o rozbore vody si budete môcť prísť 26.3.2024

  • Charakter vzorky: voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).
  • Termín a čas doručenia vzorky: 22. marec 2024 v čase od 8,00 – 11,00 hod. Obecný úrad Kuzmice
  • Spôsob odberu: do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené v utorok 26.3.2024 na Obecnom úrade v Kuzmiciach
  • Miesto vyšetrenia vzoriek: RÚVZ so sídlom v Trebišove, ul. Jilemnického 3370/2, Trebišov.
  • Online dotazník „Mám rád vodu“:
    https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ako-vn%C3%ADmate-kvalitu-pitnej-vodypribl%C3%AD%C5%BEte-n%C3%A1m-svoje-postoje-vdotazn%C3%ADku1