Hasičská súťaž spojená s odovzdávaním vlajky pri 140. výročí založenia DHZ Kuzmice

Kategória

Zverejnené 27. augusta 2021.
Bez úpravy .