Preskočiť na obsah

Nakladanie z biologicky rozložiteľným komunálným

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Základné informácie o projekte :

Názov projektu:                                     Nakladanie z biologicky rozložiteľným komunálným odpadom 

                                                                      v obci Kuzmice

Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                  Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice

Poskytovateľ:                                           Environmentálny fond

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

06/2017  –  07/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

26.06.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celkové náklady projektu s DPH:                              184 960,00  EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                  70 000,00 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                                      3 684,22  EUR                          

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zníženie  a spracovanie biologický rozložiteľného odpadu v obci Kuzmice.

Nákup techniky na spracovanie a odvoz odpadu biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov. Nákup traktora s príslušenstvom a nákup kompostérov pre občanov obce. Následne vybudovanie kompostoviska kde sa bude biologický rozložiteľný odpad ukladať.

traktor
prives
komposter
kompostery

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

eu vlajka