Preskočiť na obsah

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Základné informácie o projekte :

Názov projektu:                                     Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kuzmice

Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                  Košický kraj, okres Trebišov, Kuzmice

Poskytovateľ:                                           Environmentálny fond

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

07/2017  –  09/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

27.10.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celkové náklady projektu s DPH:                              58 976.03  EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                50 000,00 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                                   2 631,58  EUR                          

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je likvidácia čierných skládok nachádzajúcich sa v katastrálnom územi obce Kuzmice. Likvidácia a odvoz odpadu nachádzajúceho sa na čierných skládkach a následne zarovnanie a vyčistenie dotknutých území.

1
2
3
4

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

eu vlajka