Preskočiť na obsah

Vybudovanie detského ihriska

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Základné informácie o projekte :

Názov projektu:                                     Vybudovanie detského ihriska

Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                 Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec Kuzmice

Poskytovateľ:                                           Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

V zastúpení:                                              Okresný úrad Košice

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

03/2017  –  05/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

08.03.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Maximálna výška príspevku z NFP:                       6 700,00 EUR     Zmluva-o-poskytnuti-dotacieZmluva-o-dielo-detske-ihriskoZmluva-o-poskytnuti-odbornej-pomoci