Preskočiť na obsah

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória

Názov projektu:                              Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v                                                                                ZŠ Kuzmice

Kód ITMS2014+                            302021J677

Príjmateľ:                                       Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:            Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec Kuzmice

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.