Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Kategória

Názov projektu:                              Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v                                                                                ZŠ Kuzmice

Kód ITMS2014+                            302021J677

Príjmateľ:                                       Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:            Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec Kuzmice

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.

Zverejnené 7. marca 2021.
Upravené 19. augusta 2021.