Dôvodová správa k Obecnému zatupiteľstvu

Upravené
07. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2019