Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kuzmice č. 1 /2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice