Oznámenie o súčinnosti pri vykonávaní geodetických činosti na území obce Kuzmice

Upravené
06. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. mája 2020 − 13. júna 2020