Pozvánka na obecné zastupiteľstvo ktoré sa bude konať 28.05.2019

Upravené
07. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2019