Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Upravené
06. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. decembra 2020 − 27. decembra 2020