Rozhodnutie formou Verejnej vyhlášky ohľadom zabezpečenia “Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov na území miest a obcí okresu Trebišov”

Upravené
07. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. marca 2018