Výzva na predloženie cenovej ponuky – Nákup motorového vozidla pre Základnú školu Kuzmice

Upravené
06. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2020 − 2. januára 2021