Žiadosť o predlženie platnosti územného rozhodnutia

Upravené
07. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2019