Zriadenie kancelárie na pomoc obetiam trestných činov na Okresnom úrade v Michalovciach

Zverejnené
10. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. júna 2021 − 31. decembra 2021