Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce odpredaj

Upravené
01. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. apríla 2021 − 14. mája 2021