Preskočiť na obsah

Okresný úrad Trebišov Pozemkový a lesný odbor – Výzva na udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov v nezaburinenom stave.