Okresný úrad Trebišov Pozemkový a lesný odbor – Výzva na udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov v nezaburinenom stave.

Zverejnené
6. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. mája 2021 − 6. júna 2021