Verejná vyhláška – Oznámenie o vstupe na pozemok

Zverejnené
7. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2021 − 22. júla 2021