VSD – plánované prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
24. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021 − 24. júla 2021