Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 29.6.2021 o 16.30hod.

Zverejnené
25. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júna 2021 − 29. júna 2021