Preskočiť na obsah

Cielené investície ŽST Kuzmice, staničné zabezpečovacie zariadenie – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – oznámenie o začatí zisťovacieho konania a žiadosť o stanovisko

Zverejnené
8. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
8. novembra 2023 − 22. novembra 2023
Kategória

Bližšie informácie na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cielene-investicie-zst-kuzmice-stanicne-zabezpecovacie-zariadenie.

V papierovej forme dokumentácia k nahliadnutiu na Obecnom úrade u p. Farkašovej

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 08/11/2023

Prílohy