Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Kuzmice