Dodatok č.1 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou Kuzmice

Zverejnené
31. augusta 2017
Kategória

Prílohy