Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení spádovej materskej školy a o spoločnom školskom obvode v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kuzmice