Návrh VZN o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.

Zverejnené
14. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2022 − 5. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy