Návrh VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Kuzmice

Zverejnené
15. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2022 − 29. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2022

Prílohy