Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kuzmice za rok 2015

Zverejnené
30. júna 2016
Kategória

Prílohy