Územný plán obce Slivník – Zmeny a doplnky č.01

Zverejnené
18. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. januára 2023 − 16. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcU-11/23

Prílohy