VZN 1-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce Kuzmice

Zverejnené
31. augusta 2018
Kategória

Prílohy