VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zriadení so sídlom na území obce Kuzmice

Zverejnené
9. júna 2021
Kategória

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zriadení so sídlom na území obce Kuzmice

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2021

Prílohy