Zverejnené
1. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2022 − 15. apríla 2022
Kategória

VZN o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušiamalými zdrojmi znečisťovania

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy