VZN 2-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Kuzmice

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy