Zverejnené
1. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
1. apríla 2022 − 15. apríla 2022
Kategória

VZN 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy