VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Zverejnené
6. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2022 − 20. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2022

Prílohy