VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie

Zverejnené
26. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2021 − 25. novembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: /2021

Prílohy