Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kuzmice,konaného dňa 01.08.2022