Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kuzmice,konaného dňa 06.03.2023