Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kuzmice,konaného dňa 15.12.2022