Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kuzmice,konaného dňa 30.06.2022