Všeobecná ambulancia pre deti a dorast- MUDr. Ján Tinta

Adresa
Na sídlisku 331, 07614 Michaľany
Kategória
Zdravotné stredisko

MUDr. Ján Tinta 

Telefón: 056/668 5824
Mobil: 0915 870 501

Telefón
056/668 5824